جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 30603/ت31210ه- 7/6/1383
وزارت راه و ترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 8780/11 مورخ 4/5/1383 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1- نرخ فروش سوخت هواپیما برای شرکتهای هواپیمایی داخلی هر لیتر 1400 ریال تعیین می شود.
2- شرکتهای هواپیمایی داخلی به ازای هر لیتر بنزین مصرفی مبلغ 600 ریال به عنوان یارانه از دولت دریافت می نمایند.
3- از تاریخ1/7/1383 قیمت هر نفر ساعت (صندلی) به مبلغ 243000ریال افزایش می یابد.
4- هواپیمایی کشوری" href="/tags/22384/سازمان-هواپیمایی-کشوری/" class="link">سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است برنامه های مربوط به افزایش ایمنی و کیفیت خدمات به مسافران (خسارت تاخیر ، خدمات مناسب هندلینگ ، خسارت بار و غیره) را تهیه و جهت اجرا به کلیه شرکتهای هواپیمایی ابلاغ و نسبت به حسن اجرای آن پیگیری و نظارت و گزارش عملکرد را هر 6 ماه یک بار به هیات وزیران ارائه نماید.
5 - وزارت راه و ترابری موظف است مطالعات جامع حمل و نقل کشور اعم از هوایی ، جاده ای ، دریایی و ریلی را ظرف یک سال به هیات وزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17336
تاریخ تصویب :
1383/06/04
تاریخ ابلاغ :
1383/06/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :