جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره30309/ت31254ه- 4/6/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن - وزارت نفت - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 83403/6282ه-/ب مورخ 11/11/1382 تصویب نمود :
تصویبنامه شماره 43235/ت 29172ه- مورخ 4/8/1382 موضوع اصلاح آئین نامه اجرائی ماده (62) برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف الاجرا می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17336
تاریخ تصویب :
1383/06/01
تاریخ ابلاغ :
1383/06/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :