جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 28565/ت31259ه- 7/6/1383
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 25/5/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی از ابتدای سال 1383 ، به میزان ده درصد (10%) افزایش می یابد. افزایش یادشده از محل کمکهای دولت و صرفه جویی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و از طریق تصویب اصلاح فوق العاده جذب توسط هیات های امناء تامین می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17336
تاریخ تصویب :
1383/05/25
تاریخ ابلاغ :
1383/06/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :