جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره22427/ت30847ه- 4/6/1383
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 40/820/330 مورخ 10/3/1383 بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : ماده (2) آئین نامه تشکیل شورای مشاوران وزرا و مسئولان هماهنگی در امور ایثارگران ، موضوع تصویبنامه شماره 28614/ت28844ه- مورخ 13/12/1382 به شرح زیر اصلاح می گردد :
(ماده2- اعضای شورا عبارتند از :
1- معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران (رئیس شورا).
2- مشاوران رئیس جمهور در امور ایثارگران.
3- مشاوران امور ایثارگران وزرا و روسای سازمانهای که به صورت دایم در هیات وزیران شرکت می نمایند.
4- نماینده تام الاختیار ستاد کل نیروهای مسلح.
تبصره1- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا براساس آئین نامه ای است که به تصویب اعضای شورا می رسد.
تبصره2- شورا می تواند حسب مورد از صاحب نظران و کارشناسان ذی ربط دعوت و از نظرات مشورتی آنها استفاده نماید.
تبصره3- دبیرخانه شورا در بنیاد شهید و امور ایثارگران مستقر خواهدبود.)
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17334
تاریخ تصویب :
1383/06/01
تاریخ ابلاغ :
1383/06/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :