جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره8885/ت30313ه- 4/6/1383
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/6/1383 بنابه پیشنهاد شماره 191385 مورخ 13/12/1382 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره(3) ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت برکاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی - مصوب1370- تصویب نمود :
1- برگزاری نهمین گردهمایی بین المللی آسیایی اقیانوسیه پیوند مغز استخوان توسط علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است.
2- دانشگاه یادشده می تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3- هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17334
تاریخ تصویب :
1383/06/01
تاریخ ابلاغ :
1383/06/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :