جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره16535/ت30542ک 7/6/1383
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت درجلسه مورخ 4/5/1383 بنابه پیشنهاد شماره 7318/42/4/1 مورخ 5/2/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب1362- بارعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118ه- مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند :
روستای درب گنبد مرکز بخش درب گنبد از توابع شهرستان کوهدشت در استان لرستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر درب گنبد شناخته شود.
محدوده قانونی این شهر براساس تبصره یک ماده (4) قانون فوق تعیین خواهدشد. این تصویبنامه در تاریخ 2/6/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17334
تاریخ تصویب :
1383/05/04
تاریخ ابلاغ :
1383/06/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :