جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - مشمولین متولد 1306 تا پایان 1311 (به استثنای دیپلمه ها
و لیسانسیه ها و دکترها که تابع مقررات خاصی هستند) که از قانون مصوب 14
تیر ماه 1334 استفاده نکرده اند با شرایط زیر می توانند از خدمت زیر پرچم
در زمان صلح معاف شوند:
1 - جزو کسانی که مشغول خدمت زیر پرچم هستند، نباشند.
2 - جزو فراریان از خدمت زیر پرچم نباشند.
3 - مبلغ یک هزار ریال پرداخت نمایند.
تبصره 1 - مشمولین نامبرده می توانند با پرداخت مبلغ مزبور به بانک
ملی و یا شعب آن (به حساب وزارت جنگ ) برگ معافی خود را از مناطق و
حوزه های نظام وظیفه دریافت دارند.
تبصره 2 - مدت استفاده از مقررات این قانون یک سال می باشد. وزارت جنگ
باید کلیه وجوهی که بر اثر اجرای این قانون حاصل می گردد برای تهیه
ساختمان مناطق و حوزه های نظام وظیفه و با سواد کردن و تعلیمات حرفه ای و
کشاورزی و رانندگی تراکتور افراد وظیفه و اماکن لازم جهت تجمع افراد احضار
شده به خدمت توسط بانک ساختمانی مصرف نماید. ساختمان مناطق و حوزه های
نظام وظیفه در مراکز شهرستانها مقدم بر پایتخت خواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه
شانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1336/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :