جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره38517/ت31541 ه 26/7/1383
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/66383/02- ک/1103مورخ 14/7/1383 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت ((فرمان همایونی )) در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور - مصوب1360- تصویب نمود:
آقای سید محمد احمدی به عنوان استاندار ایلام تعیین می‎شود.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17375
تاریخ تصویب :
1383/07/22
تاریخ ابلاغ :
1383/07/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :