جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره64044/21 11/7/1383
حضرت حجت‎الاسلام‎والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الزام دولت به اقدام قانونی به منظور ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت مستمری بازنشستگان که با عنوان الزام دولت به اجرای نظام هماهنگ پرداخت مستمری بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/6/1383 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصدوبیست‎وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‎پیوست ارسال می‎گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره39466 20/7/1383
سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور
قانون الزام دولت به اقدام قانونی به منظور ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت مستمری بازنشستگان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست‎ونهم شهریورماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/7/1383 به‎تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 64044/21 مورخ 11/7/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‎است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رییس جمهور- سیدمحمد خاتمی
قانون الزام دولت به اقدام قانونی به منظور ایجاد نظام‎هماهنگ و فراگیر پرداخت مستمری بازنشستگان
ماده واحده - دولت مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام قانونی لازم را به منظور ایجاد نظام هماهنگ ، فراگیر و متناسب با نظام هماهنگ پرداخت شاغلین در مورد پرداخت مستمری بازنشستگان به عمل آورد به نحوی که همواره دریافتی بازنشستگان با دریافتی شاغلین در مشاغل مشابه هماهنگ باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست‎ونهم شهریور ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/7/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17371
تاریخ تصویب :
1383/06/29
تاریخ ابلاغ :
1383/07/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :