جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره37148/ت31501 ه 22/7/1383
نهاد ریاست جمهوری - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری - وزارت اطلاعات - وزارت بازرگانی - وزارت امور خارجه - وزارت کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت‎وزیران در جلسه مورخ 19/7/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 46652/7113ه-/ب مورخ 2/6/1383 تصویب نمود:
تصویبنامه شماره 37995/ت28617ه مورخ 25/12/1382 ، موضوع برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به شرح زیر اصلاح میشود:
1- در قسمت ( الف ) بند (3) عبارت ( و به طور همزمان گسترش حیطه نظارت و اعمال حاکمیت دولت ) حذف میشود.
2- در قسمت ( د ) بند (3) عبارت ( و ایجاد نظامهای تشویقی ) به عبارت ( و بررسی راهکارهای انگیزشی ) اصلاح میشود.
3- در قسمت ( ه ) بند (3) عبارت ( به ویژه منطقی‎نمودن سطح حقوق و مزایای کارکنان ) حذف میشود.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17373
تاریخ تصویب :
1383/07/19
تاریخ ابلاغ :
1383/07/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :