جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره36794/ت31497 ه 22/7/1383
وزارت کشور - وزارت رفاه و تامین اجتماعی - بنیاد شهید و امورایثارگران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 61710/8/1 مورخ 4/7/1383 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به‎عنوان بندهای (26) و (27) به ماده (3) آئین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 24461/ت23301ه مورخ 10/9/1380 اضافه می‎شود:
26 - وزارت رفاه و تامین اجتماعی.
27 - بنیاد شهید و امور ایثارگران.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17373
تاریخ تصویب :
1383/07/19
تاریخ ابلاغ :
1383/07/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :