جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره4114/دش 20/7/1383
عضویت بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای عالی جوانان
(مصوب جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 546 مورخ 31/6/1383 به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران (نامه شماره 135/820/330 مورخ 6/4/1383) عضویت این بنیاد را در شورای عالی جوانان تصویب کرد.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17373
تاریخ تصویب :
1383/06/31
تاریخ ابلاغ :
1383/07/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :