جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره40050 22/7/1383
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
بدین‎وسیله آئین‎نامه کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور که در تاریخ 4/7/1383 به‎تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‎گردد.
به استناد تبصره2 ماده3 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مفاد این مصوبه برای کلیه وزارتخانه‎ها ، سازمانها ، نهادها ، شرکت‎ها و مؤسسات دولتی ، شهرداری‎ها و کلیه دستگاههائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درحدود وظایف قانونی آنها لازم‎الاجرا است.
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی

آئین‎نامه تشکیل کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور
ماده 1- نظر به اهمیت نقش هماهنگی بین اجزاء صنعت گردشگری در فرایند تولید و ارائه خدمات به گردشگران و در اجرای بند ب ماده 4 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور ، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ، تشکیل کانون ملی هماهنگی گردشگری را تصویب نمود تا با رعایت قانون مذکور و مفاد این آئین‎نامه اقدام نماید.
ماده 2- کانون ملی هماهنگی گردشگری متشکل از نمایندگان ثابت وزارتخانه‎ها ، سازمانها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت و نمایندگان اتحادیه‎های اصناف و تشکل‎های غیردولتی فعال در عرصه گردشگری در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور تشکیل می‎شود.
ماده 3- اعضاء کانون ملی هماهنگی گردشگری عبارتند از نمایندگان:
1- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان رئیس.
2- وزارت امور خارجه (امور کنسولی).
3- وزارت اطلاعات.
4- وزارت کشور.
5- سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.
6- وزارت راه و ترابری.
7- وزارت مسکن و شهرسازی.
8- سازمان حفاظت محیط‎زیست.
9- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
10- گمرک ایران .
11- اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
12- جامعه هتلداران.
13- صنف دفاتر خدمات مسافرتی.
14- شرکت‎های حمل‎ونقل هوائی.
15- شرکت‎های حمل‎ونقل زمینی.
16- صنف خدمات بین‎راهی.
17- انجمن موسسات آموزش خدمات گردشگری.
18- جامعه راهنمایان تور.
19- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان حمل‎ونقل و پایانه‎ها ، سازمان هواپیمائی کشوری ، شرکت خدمات فرودگاهی ، شرکت‎های حمل‎ونقل ریلی ، شرکت‎های بیمه تجاری ، رسانه‏‎های تخصصی و سایر صنوف مرتبط حسب مورد.
تبصره - نمایندگان مذکور با حکم رسمی بالاترین مقام دستگاه ذیربط برای مدت دو سال منصوب می‎گردند.
ماده 4- وظایف کانون ملی هماهنگی گردشگری عبارتست از:
1- برقراری ارتباط و تفاهم بین کلیه نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با صنعت گردشگری.
2- ایجاد هماهنگی‎های اجرائی بین نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با صنعت گردشگری.
3- فراهم کردن زمینه اجرای برنامه‎های مصوب توسعه گردشگری داخلی و خارجی.
ماده 5 - بمنظور اجرای برنامه‎های مصوب توسعه گردشگری ، کانون ملی هماهنگی گردشگری مکلف است با تأسیس دبیرخانه مجهز و مطالعه و بررسی‎های لازم بمنظور هماهنگی در ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی تدابیر لازم را اتخاذ نماید. کلیه وزارت‎خانه‎ها ، سازمانها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت در اجرای وظایف قانونی خود مکلف به ارائه خدمات در چهارچوب هماهنگی‏‎های انجام شده می‎باشند سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور تمهیدات لازم در قالب موافقت‎نامه‎های اعتبارات هزینه‎ای و تملک دارائی‎های سرمایه‎ای دستگاه ذیربط برای تحقق این امر را معمول خواهد داشت.
کلیه موسسات و شرکت‎های غیردولتی دست‎اندرکار صنعت گردشگری نسبت‎به اجرای تصمیمات کانون ملی گردشگری اقدام خواهند نمود. استفاده از منابع بودجه عمومی و یارانه‎های دولتی منوط به انجام این هماهنگی‎ها خواهد بود.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است حمایت‎های لازم از توسعه بخش‎های غیردولتی و تقویت تشکل‎های صنفی مربوطه بمنظور ارتقاء کمی و کیفی خدمات را به‎عمل آورد.
ماده 6- هرگاه در مواردی در کانون ملی هماهنگی گردشگری توافق با هریک از وزارتخانه‎ها یا سازمان‎ها یا شرکت‎های دولتی حاصل نشود موضوع به کار گروه سه نفره‎ای مرکب از رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی ارجاع می‎گردد. نظر اکثریت اعضاء کار گروه لازم‎الاجراست.
ماده 7- دبیرخانه کانون ملی هماهنگی گردشگری که در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مستقر خواهد بود موظف است با استفاده از مشاوران ذیصلاح اقدامات اصلاحی لازم در قوانین و مقررات به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات به‎گردشگران را تدوین و پس از تأیید کانون جهت تمهید مقدمات قانونی به‎شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری گزارش نماید.
ماده8- در کلیه استان‎های کشور کانون استانی گردشگری به ریاست یکی از معاونان استاندار به‎انتخاب استاندار و دبیری بالاترین مقام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در استان و حضور نمایندگان نهادهای دولتی و غیردولتی مذکور در ماده 2 تشکیل می‎گردد در مواردی که در کانون استانی توافق حاصل نشود موضوع به‎استاندار گزارش ، تصمیم ایشان مصوبه تلقی می‎گردد.
ماده 9- جلسات کانون‎های ملی و استانی هماهنگی گردشگری کشور با دوسوم اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات با اکثریت نسبی حاضران اتخاذ خواهد شد. تصمیمات کانون ملی توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تصمیمات کانون‎های استانی با امضاء دبیر کانون ابلاغ خواهد شد.
ماده 10- سیاست و برنامه‎های مصوب توسعه گردشگری کشور و نیز دستورالعمل‎های لازم ازجمله تقسیم وظایف بین کانون ملی و کانون‎های استانی گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ خواهد شد.
ماده 11- کلیه امکانات و اعتبارات موردنیاز کانون‎های ملی و استانی گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تامین خواهد شد.
دبیر شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری - سیدحسین مرعشی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17373
تاریخ تصویب :
1383/07/04
تاریخ ابلاغ :
1383/07/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :