جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره دادنامه: 203 تاریخ: 18/5/1383 کلاسه پرونده: 74/142

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وضع قاعده آمره درخصوص ایجاد و یا سلب حق و تکلیف و تعیین شرایط موثر در جهت اعمال حقوق قانونی و برخورد با افراد ممتنع اختصاص به حکم مقنن دارد . بنابراین ماده 55 دستورالعمل خانه‎های سازمانی که متصرف خانه‎های سازمانی را در صورت عدم تخلیه در مهلت مقرر متصرف عدوانی تلقی و او را به پرداخت اجاره‎بها ملک براساس نظریه کارشناس ملزم اعلام داشته است خلاف قانون تشخیص داده می‎شود به‎ استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری این قسمت از ماده مذکور ابطال می‎گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری‎نجف‎آبادی

شماره ه - /74/142 28/6/1383
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: آقای یدالله شجاعی .
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 313 مورخ 29/6/1373 نیروی دریائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، با توجه به اینکه ستاد نیروی دریائی سپاه دستورالعمل شماره 313 مورخ 29/6/1373 را صادر کرده مبنی بر تخلیه منازل سازمانی که خود راساً اقدام نماید . لذا این دستورالعمل با قانون مورخ 6/5/1372 مجلس شورای اسلامی که در آن مسئول تخلیه منازل سازمانی بعهده شخص دادستان و دادسرای نظامی می‎باشد مغایرت دارد . اینجانب را به دلیل عدم تخلیه منزل سازمانی به دادسرای نظامی معرفی کردند و وقتی ثابت گردید که فاقد منزل مسکونی می‎باشم منع پیگرد صادرگردید که در این خصوص سرهنگ جلالی توجهی به رای دادگاه نکرده و بر حسب دستورالعمل شماره 313 مورخ 29/6/1373 به بانک قرض‎الحسنه انصارمجاهدین مکاتبه نمودند که ماهانه مبلغ 14000 تومان از حقوق بنده کسر نمایند . با توجه به مغایرت دستورالعمل مذکور مستدعی است ضمن درخواست دستورالعمل از نیروی دریائی سپاه پاسداران نسبت به ابطال آن اقدام نمایید .
در پاسخ به شکایت مذکور 1 - معاونت نیروی انسانی نیروی دریائی سپاه پاسداران طی نامه شماره 253/1/3/د مورخ 6/5/1375 مبادرت به ارسال نامه شماره 2437/1/3/ن/د مورخ 20/4/1375 واحد نیروی انسانی ستاد منطقه دوم نیروی دریائی سپاه پاسداران نموده است در نامه مذکور آمده است ، برابر دستورالعمل شماره 313 مورخ 29/6/1373 ابلاغی از ستاد ندسا در مورد تخلیه خانه‎های سازمانی قبل از اعزام به دادسرا به فرد ابلاغ می‎شود تا خانه موردنظر را تخلیه کند چنانچه پس از موعد مقرر مبادرت به تخلیه نموده برابر همان دستورالعمل مبلغ برابر عرف محل در مورد کرایه خانه از وی کسر می‎شود پس برابر ماده واحده نحوه تخلیه خانه‎های سازمانی به مرجع صالح معرفی تا وفق مفاد آن مبادرت شود .
2 - دبیر هیات بدوی انضباطی نیروی دریائی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه دفتر هیات عمومی درخصوص ارسال تصویر دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره 4751/1/115/د مورخ 9/4/1383 اعلام داشته‎اند ، یک نسخه از دستورالعمل خانه‎های سازمانی بشماره 6100/1/د مورخ 15/6/1373 مورد استفاده در این سازمان ارسال می‎گردد . در ضمن دستورالعمل درخواستی آن شعبه به شماره 313 مورخ 19/6/1373 درخصوص خانه‎های سازمانی موجود نمی‎باشد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید .
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
203
تاریخ تصویب :
1383/05/18
تاریخ ابلاغ :
1383/07/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :