جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شماره دادنامه:187 تاریخ: 11/5/1383 کلاسه پرونده: 80/176

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
صرفنظر از اینکه بشرح لایحه شماره 410/42275 مورخ 16/7/1380 اداره کل حقوقی وزارت نیرو در پیش‎نویس آئین نامه تکمیلی جدید بند 66 - 4 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎‎های آب و فاضلاب موضوع هزینه‎های خدماتی حذف شده است ، اساساً مسئولیت اختیار وضع قاعده آمره مبنی بر اخذ هر نوع وجهی از اشخاص به قانونگذار و یا ماذون از قبل مقنن اختصاص دارد بنابراین بند 66 - 4 از آئین نامه عملیاتی شرکت‎های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری‎نجف‎آبادی

شماره ه - /80/176 25/6/1383
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور .
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 66 - 4 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب .
مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه شماره 6820/4/1 مورخ 30/3/1380 با ارسال گزارش بازرسان آن سازمان درخواست ابطال و حذف قید ( برآورد هزینه‎های خدماتی و لوازم مصرفی که درجدول فوق‎الذکر ذکر نگردیده است به عهده شرکت می‎باشد ) از متن بند 66 - 4 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب را نموده است . در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است ، با توجه به بند 66 - 4 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب در خصوص اخذ هزینه‎های متفرقه و ابلاغیه مصوبه هیات مدیره در تاریخ 21/12/1378 کلیه شرکت‎های آب و فاضلاب مناطق استان تهران ملزم به اخذ هزینه‎های متفرقه گردیده‎اند . اگر به جدول آئین نامه عملیاتی در بند 66 - 4 توجه شود ملاحظه می‎گردد ، جدول مذکور با جدول مصوبه هیات مدیره آب و فاضلاب استان تهران متفاوت بوده که در جدول پیوست ابلاغیه سه مورد تفاوت مشاهده می‎گردد ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/42275 مورخ 16/7/1380 اعلام داشته‎اند ، با توجه به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر حذف قید اشاره شده ذیل بند 66 - 4 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب ، در پیش‎نویس آئین نامه تکمیلی جدید نسبت به حذف آن اقدام گردیده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎و‎المسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید .
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
187
تاریخ تصویب :
1383/05/11
تاریخ ابلاغ :
1383/07/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :