جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره26319/ت30915 ک 27/7/1383
وزارت کشور
وزرای عضوکمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 29/6/1383 بنابه پیشنهاد شماره 26265/42/4/1 مورخ 24/3/1383 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118ه مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند:
روستای سفیدسنگ مرکز دهستان سفیدسنگ از توابع بخش قلندرآباد شهرستان فریمان در استان خراسان رضوی به شهر تبدیل و به عنوان شهر سفیدسنگ شناخته شود .
محدوده قانونی این شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون فوق تعیین خواهد شد .
این تصویبنامه در تاریخ 23/7/1383 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17379
تاریخ تصویب :
1383/06/29
تاریخ ابلاغ :
1383/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :