جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره41724/ت28950 ه 29/7/1383
وزارت جهاد کشاورزی - سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 14341 - 1 مورخ 8/4/1382 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (1) ماده (4) کنوانسیون روتردام در مورد آئین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیایی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت بین المللی ، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به‎کنوانسیون یاد شده - مصوب 1382 - تصویب نمود:
وزارت جهاد کشاورزی در مسائل دامی و گیاهی و سازمان حفاظت محیط زیست در مسائل انسانی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون روتردام تعیین میشوند .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17381
تاریخ تصویب :
1383/07/26
تاریخ ابلاغ :
1383/08/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :