جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره41720/28496 29/7/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نظر به اینکه در ماده (13) آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 7386/ت28496ه مورخ 17/2/1382 که براساس طرح تصویبنامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است عبارت ( باتایید بالاترین مقام دستگاه مربوط) به اشتباه ( باتایید وزیر مربوط) تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می‎شود .
دبیر هیات دولت - عبداله رمضان‎زاده
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17381
تاریخ تصویب :
1383/07/29
تاریخ ابلاغ :
1383/08/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :