×

قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی

قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی

قانون-تامین-منابع-مالی-برای-جبران-خسارات-ناشی-از-خشکسالی-و-یا-سرمازدگی
شماره71530/46 25/7/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی که با عنوان چگونگی تامین و تخصیص منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ 26/3/1383 تصویب گردید و درجلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ 14/7/1383 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصدوبیست‎وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‎پیوست ارسال می‎گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره41968 2/8/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی که در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ چهاردهم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/7/1383 به‎تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71530/46 مورخ 25/7/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی
ماده1 - به منظور کاهش مشکلات استانهائی که ازخشکسالی و یا سرمازدگی متحمل خسارت شده‎اند ، دولت موظف است در سال 1383 علاوه بر اعتبارات پیش‎بینی شده در قانون بودجه سال 1383 مبلغ یک‎ هزار میلیارد ریال از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 برای اجرای طرحهای تامین آب ، جبران بخشودگی آب بهاء و حق‎النظاره آبهای کشاورزی به میزان صددرصد (100 %) و توسعه بیمه محصولات باغی در برابر سرمازدگی به صورت صددرصد (100 %) به شرح ذیل اختصاص دهد:
1 - اجرای طرحهای تامین آب با اولویت استانهائی که شدت خسارت در آنها بیشتر است مبلغ ششصد میلیارد ریال .
2 - جبران بخشودگی آب بهاء و حق‎النظاره آبهای کشاورزی تا مبلغ سیصد میلیارد (000, 000, 000, 300) ریال به میزان صددرصد (100 %) از طریق پرداخت به شرکتهای آب منطقه‎ای استانها و شرکت آب و برق خوزستان و شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان .
3 - توسعه بیمه محصولات کشاورزی در برابر خشکسالی و سرمازدگی به میزان یکصد میلیارد (100,000,000,000) ریال از طریق پرداخت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی .
تبصره - استفاده از اعتبارات این ماده جهت خرید تجهیزات اداری و اتومبیل و ساختمان و زمین ممنوع است .
ماده2 - سود پیش‎بینی شده و دیرکرد تسهیلات پرداخت شده از سوی بانکهای کشور به کشاورزانی که محصولات باغی و زراعی آنان در سال زراعی 1383 - 1382 دچار خشکسالی و یا سرمازدگی شده و موعد بازپرداخت آنان در سال 1383 - 1382 است از سوی بانکها مورد مطالبه قرار نمی‎گیرد . این اقدام رأساً از طرف بانکهای کشور و بدون نیاز به‎مراجعه کشاورزان عملیاتی می‎شود و نظام بانکی در صورت مطالبه کسانی که سود و دیرکرد خود را پرداخت کرده‎اند موظف است مبالغ دریافتی از این بابت را در حساب بستانکار مطالبه کنندگان ثبت نماید .
ماده3 - از ابتدای سال 1384 دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق‎النظاره آب ممنوع است . ماده4 - آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‎رسد .
دولت موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون که از زمان تصویب لازم‎الاجراء است ، گزارش عملکرد اجرائی مواد مختلف این قانون را به تفکیک استان‎های کشور به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید .
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ چهاردهم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/7/1383 به تایید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل

نوع : قانون

شماره انتشار : 17381

تاریخ تصویب : 1383/07/14

تاریخ ابلاغ : 1383/08/06

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.