جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 370 10/12/1357
وزارت نیرو
1 - مشترکینی که مصرف برق ماهیانه آنها کمتر از 100 کیلو وات ساعت در ماه باشد بهای برق مصرفی آنها از تاریخ اول شهریور ماه 1357 بخشوده خواهد شد
2 - مشترکینی که مصرف برق ماهیانه آنها بین 100 تا 150 کیلو وات ساعت باشد فقط مصرف 50 کیلو وات ساعت اضافی آنها از قرار کیلو وات ساعتی 90/2 ریال با عوارض مربوط محاسبه خواهد شد
3 - مشترکینی که مصرف برق ماهیانه آنها زیادتر از 150 کیلو وات ساعت باشد بهای کلیه مصرف آنها طبق تعرفه خانگی دریافت خواهد شد .
نخست وزیر - مهدی بازرگانی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9918
تاریخ تصویب :
1357/12/10
تاریخ ابلاغ :
1357/12/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :