جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 732 16/12/1357
وزارت امور اقتصادی و دارائی

ماده واحده : قانون معافیت اتومبیل وزارت امور خارجه مصوب فروردین ماه 1345 و قانون معافیت گمرکی اتومبیل های شخصی ماموران ثابت دولت در خارج از کشور مصوب 1349 از تاریخ تصویب لایحه قانونی فوق ملغی میگردد
نخست وزیر - مهدی بازرگان
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9924
تاریخ تصویب :
1357/12/16
تاریخ ابلاغ :
1375/12/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :