جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 692 16/12/1357
وزارت دادگستری

ماده واحده - کارمندان وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی که در جریان انقلاب اخیر در راه بثمر رساندن انقلاب اسلامی بدرجه شهادت رسیده اند مشمول ماده (84) قانون استخدام کشوری خواهند بود و نیز کارمندان وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی که در اثر وقایع انقلاب دچار نقص عضو گردیده و از کار افتاده شده اند مشمول ماده (80) قانون استخدام کشوری خواهند بود
نخست وزیر - مهدی بازرگان
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9924
تاریخ تصویب :
1357/12/16
تاریخ ابلاغ :
1357/12/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :