جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 568 15/12/1357
وزارت دفاع ملی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون , قانون خدمات اجتماعی زنان مصوب 1347 و قوانین اصلاحی بعدی آن ملغی میگردد
نخست وزیر - مهدی بازرگان
نوع :
قانون
شماره انتشار :
993
تاریخ تصویب :
1357/12/15
تاریخ ابلاغ :
1358/01/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :