جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره 734 16/12/1357
وزارت علوم و آموزش عالی

ماده واحده - بمنظور جلوگیری از توقف امور و رفع مشکلات و تسریع گردش کار کلیه واحد های آموزش عالی و پژوهشی از تاریخ 5 اسفند ماه 1357 کلیه هیاتهای امنای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی - غیر دولتی و خصوصی منحل و وظایف شورای مرکزی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و دبیر کل آن تا تصویب قانون استقلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موقتا به هیاتی مرکب از وزیر علوم و فرهنگ و هنر و وزرای مشاور در سازمان برنامه و طرحهای انقلاب واگذار میشود
تبصره 1 - حکم ماده واحده مزبور در موسسات آموزش عالی و پژوهشی که بجای هیات امناء مقاماتی از قبیل هیات اجرائی - هیات مدیره و شورا انجام وظیفه مینمودند نیز جاری خواهد بود
تبصره 2 - وزیر علوم و فرهنگ و هنر میتواند تمام یا قسمتی از این اختیارات را به فرد یا هیات دیگری واگذار کند
نخست وزیر - مهدی بازرگان
نوع :
قانون
شماره انتشار :
9948
تاریخ تصویب :
1357/12/16
تاریخ ابلاغ :
1358/02/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :