جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 46834 30/5/2537
وزارت کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/5/2537 بنا به پیشنهاد شماره 53/1/4134 مورخ 18/5/2537 وزارت کشور باستناد تبصره 2 ماده 3 قانون تقسیمات کشوری مصوب آبانماه 2496 تصویب نمودند
نام روستای (سگ مرده) از توابع بخش الوار گرمسیری شهرستان خرم آباد استان لرستان به (دلیران ) تغییر یابد
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیری است
وزیر مشاور در امور اجرائی - محمود کاشفی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9823
تاریخ تصویب :
1357/05/30
تاریخ ابلاغ :
1357/06/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :