جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره30765/ت31056ه 18/6/1383
وزارت بازرگانی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 7740/1 مورخ 20/4/1383 وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران را به شرح زیر تصویب نمود :
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران
فصل اول : کلیات
ماده 1 - سازمان توسعه تجارت ایران که در این اساسنامه (سازمان) نامیده می شود از ادغام مرکز توسعه صادرات ایران در مرکز تهیه و توزیع کالا تشکیل گردیده و طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهدشد .
ماده2 - سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته به وزارت بازرگانی اداره می شود و دارای مقررات مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی خاص می باشد و از شمول قانون و مقررات عمومی مربوط به دستگاههای دولتی و قانون محاسبات عمومی مستثنی است .
ماده3 - مرکز سازمان در تهران است و سازمان می تواند برحسب مورد و نیاز در داخل و خارج از کشور ، دفتر بازرگانی یا نمایندگی تاسیس نماید . هریک از دفاتر بازرگانی و نمایندگیهای مزبور می توانند در صورت تفویض اختیار کلیه وظایف سازمان را در حوزه ماموریت خود انجام دهند .
فصل دوم : اهداف و وظایف
ماده4 - اهداف سازمان عبارتست از :
توسعه تجارت خارجی ، بازاریابی ، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور ، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تراز بازرگانی ، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم به منظور روان سازی حذف تشریف ات زاید تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیتهای تجاری و توسعه همکاریهای دوجانبه ، چندجانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیز ارایه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور .
ماده5 - وظایف سازمان عبارتست از سیاستگذاری ، حمایت ، پشتیبانی ، برقراری تسهیلات و ایجاد زیرساختهای ضروری در امر توسعه تجارت و سایر موارد که به شرح زیر می باشد :
1 - مطالعه و بررسی بازارهای جهانی و تجزیه و تحلیل فعالیت آنها به منظور استفاده در برنامه ریزیهای تجارت خارجی .
2 - مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور و توانمندیهای صادراتی کشور .
3 - اطلاع رسانی به صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات .
4 - ارایه خدمات مشاوره ای ، بازاریابی و آموزشی به صادرکنندگان و واردکنندگان .
5 - کمک ومساعدت به شرکتها و تشکلهای تجاری در زمینه های بیمه ، حمل و نقل ، امور بانکی ، امور گمرکی ، ضمانت صادرات و روشهای نوین تجاری ازطریق طرح موضوع با نهادها و سازمانهای ذی ربط و پیگیری آنها .
6 - برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی درخصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت و به منظور فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در داخل و سایر کشورها .
7 - ارایه آموزشهای کاربردی به منظور بالابردن مهارت و افزایش توانمندیهای بازرگانان کشور در عرصه تجارت جهانی .
8 - تولید هرگونه نرم افزار به زبانهای مختلف جهت معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری در کشور و معرفی کالا و خدمات صادراتی کشور به سایر کشورها .
9 - حمایت و هدایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه تجارت کشور .
10 - کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنی و تکنولوژی بین واحدهای تولیدی و صادراتی و بنگاههای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها .
11 - بررسی در مورد مناقصات بازار داخلی و بین المللی و سایر کشورها جهت اعلام به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس .
12 - تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاههای تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خارجی .
13 - آشنانمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روشهای نوین تبلیغات ، بازاریابی و مبادلات تجاری .
14 - انجام همکاریهای لازم و ارایه مشاوره های تخصصی با بنگاههای صادراتی کشور در جهت انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری .
15 - هماهنگی و انجام همکاریهای لازم با سازمانها و نهادهای مرتبط با تجارت خارجی در داخل و سایر کشورها .
16 - برگزاری کمیسیونهای مشترک اقتصادی ، بازرگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط با این کمیسیونها .
17 - انجام کلیه امور اجرائی درخصوص صدور یا تمدید کارت بازرگانی .
18 - انجام اقدامات لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کارمزدهای مربوط برطبق مقررات .
19 - تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات .
20 - برنامه ریزی در جهت بین المللی کردن بنگاههای تجاری کشور .
21 - فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کالاها و فرآوردهای تولیدی داخل کشور .
22 - ارایه خدمات مشاوره ای و کمک به تحقیقات درخصوص بسته بندی کالا و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاههای ایران ی در بازارهای جهانی .
23 - ارایه خدمات مشاوره ای و کمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمل به بازارهای هدف .
24 - نظارت کامل بر رفتار تجار جهت ایجاد فضای سالم رقابتی و کسب و کار منصفانه و جلوگیری از رفتار سوء تجاری و اعمال محدودکننده فعالیتهای رقابتی .
25 - ارایه طرق مناسب به منظور حل اختلاف و داوریهای بین المللی درخصوص موضوعات قابل پیگیری بین تجار ، بنگاههای اقتصادی داخلی و شرکتهای خارجی .
26 - اعزام هیئتهای تجاری و بازاریابی به منظور بررسی زمینه های لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری .
27 - انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها .
28 - اجرای یادداشتهای تفاهم ، موافقتنامه ها و قراردادهای تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک با سایر کشورها .
29 - ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی ایران به شرکتهای خارجی و بالعکس .
30 - ایجاد ارتباط بین خریداران خارجی و صادرکنندگان داخلی و اطلاع رسانی به موقع در این خصوص .
31 - سیاست گذاری درخصوص برگزاری نمایشگاههای بین المللی و داخلی درجهت توسعه صادرات غیرنفتی ، تبادل دانش فنی و ارتقاء کمی و کیفی محصولات داخلی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای بین المللی و تخصصی و یا اختصاصی در داخل و سایر کشورها و ارایه خدمات و تسهیلات لازم در این زمینه .
32 - دعوت از بازرگانان و نمایندگان تجاری کشورها و موسسات تجاری خارجی جهت آشنا نمودن آنان با فرصتهای بازار ، کالا و خدمات کشور .
33 - توسعه و تقویت اتحادیه ها و تشکلهای تجاری کشور و ساماندهی امور مربوط به آنها .
34 - تشویق واحدهای تولیدی - تجاری و بنگاههای اقتصادی کشور به گسترش فعالیتهای برون مرزی و صادراتی و ارایه هرگونه کمک و خدمات لازم به آنها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی .
35 - کوشش جهت تعمیق فرهنگ صادراتی در بنگاههای اقتصادی کشور .
36 - بسترسازی به منظور توسعه صادرات خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی .
37 - همکاری با سازمانهای توسعه تجارت دیگر کشورها و اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون کشور .
38 - ارتباط ، همکاری و تبادل اطلاعات با نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نمایندگیهای خارجی مقیم ایران .
39 - بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور و اصلاحات مربوط به آن و نظارت بر حسن اجرای آن .
40 - بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور و اصلاحات مربوط به آن و نظارت برحسن اجرای آن .
41 - بررسی مشکلات و تنگناههای تجاری کشور و ارایه راهکارهای اجرائی به منظور رفع آن .
42 - ایجاد نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت در سایر کشورها و اعزام وابسته های بازرگانی به کشورهای هدف و نظارت بر فعالیتهای نمایندگیها و رایزنهای بازرگانی .
43 - برپایی غرفه اطلاع رسانی در نمایشگاههای داخلی و خارجی .
تبصره1 - علاوه بر وظایف مندرج در ماده (6) ، کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین و مقررات به عهده مرکز توسعه صادرات ایران محول شده است به سازمان توسعه تجارت ایران منتقل می شود .
فصل سوم : ارکان
ماده6 - ارکان سازمان به شرح زیر می باشد :
الف - شورای سیاستگذاری
ب - رئیس کل
ماده7 - شورای سیاستگذاری سازمان مرکب از 11 عضو به شرح زیر است :
1 - وزیر بازرگانی (رئیس شورا)
2 - معاون وزیر صنایع و معادن
3 - معاون وزیر جهادکشاورزی
4 - رئیس کل سازمان (نایب رئیس و دبیرشورا)
5 - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
6 - رئیس اتاق تعاون
7 - سه نفر از افراد صاحب نظر در امور تجارت ، صنعت و کشاورزی از بخش خصوصی به پیشنهاد رئیس کل و با حکم وزیربازرگانی .
8 - دونفر از اساتید دانشگاه در رشته های مرتبط با اهداف سازمان به پیشنهاد رئیس کل و با حکم وزیر بازرگانی .
تبصره - ترتیب تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیم شورا براساس آئین نامه ای است که به تصویب شورا خواهدرسید .
ماده8 - وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری سازمان به شرح زیر می باشد :
1 - تصویب خط مشی و سیاست کلی سازمان .
2 - رسیدگی و تایید پیشنهاد رئیس کل در مورد برنامه های سالانه سازمان .
3 - رسیدگی و تایید گزارش سالانه سازمان .
4 - بررسی و تصویب بودجه سالانه سازمان به منظور ارایه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
5 - رسیدگی و تایید آئین نامه های مالی ، معاملاتی و سایر آئین نامه های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
6 - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس یا تعطیل دفاتر بازرگانی و نمایندگیهای سازمان در داخل و خارج از کشور و پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب در مورد تاسیس دفاتر بازرگانی و نمایندگی های سازمان درخارج از کشور .
7 - بررسی و تایید پیشنهاد تسهیلات تجاری و مشوقهای صادراتی جهت تصویب مراجع مربوط .
8 - ارایه نظر نسبت به پیشنهادهای رئیس کل سازمان و سایر اعضاء .
ماده9 - رئیس کل سازمان از بین افراد صاحبنظر در امور اقتصادی و بازرگانی دارای تحصیلات دانشگاهی و سوابق اجرائی مربوط و با حکم وزیر بازرگانی به این سمت منصوب می گردد و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع اموال سازمان می باشد . رئیس کل سازمان معاون وزیر بازرگانی می باشد .
ماده10 - وظایف و اختیارات رئیس کل سازمان به شرح زیر است :
1 - اجرای وظایف مندرج در ماده (5) این اساسنامه .
2 - اخذ تصمیم و صدور دستور درباره کلیه امور مالی ، اداری و استخدامی سازمان درحدود تشکیلات و بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضاء کلیه نامه ها و مکاتبات .
3 - تهیه و تدوین مقررات داخلی و آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی و سایر آئین نامه های اجرائی لازم و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به شورای سیاستگذاری سازمان و اجرای آنها پس از تصویب هیئت وزیران .
4 - تهیه تشکیلات سازمان و پیشنهاد آن به وزیر بازرگانی جهت ارایه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور تایید آن .
5 - پیشنهاد تسهیلات تجاری و مشوقهای صادراتی به شورای سیاستگذاری سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن پس از تصویب مراجع ذی ربط .
6 - تهیه و تنظیم گزارش مالی و پیشنهاد بودجه سازمان به شورای سیاستگذاری سازمان .
7 - نصب و عزل کارکنان سازمان برطبق قوانین و مقررات مربوط و براساس تشکیلات مصوب .
8 - نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص و موسسات خصوصی و عمومی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل .
9 - ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و پایان دادن دعاوی به صلح با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
10 - معرفی امضاءهای مجاز برای استفاده از حسابهای بانکی .
11 - ایجاد یا خرید ساختمان اداری و سایر تاسیسات و تجهیزات فنی در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب .
12 - انجام اقدامات لازم به منظور برقراری ارتباط با تشکلهای صادراتی و تجاری اعم از داخلی و خارجی در جهت تحقق اهداف سازمان .
13 - پیشنهاد وظایف و ماموریتهای جدید سازمان به شورای سیاستگذاری .
ماده11 - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور می باید به امضاء رئیس کل سازمان برسد .
ماده12 - رئیس کل سازمان می تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هریک از کارکنان سازمان تفویض نماید .
تبصره - تفویض اختیارات موضوع ماده فوق نافی مسئولیتهای نهایی و پاسخگویی رئیس کل به مراجع ذی صلاح نمی باشد .
فصل چهارم - امور مالی
ماده13 - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هرسال می باشد .
ماده14 - بودجه سازمان همه ساله براساس پیش بینی هزینه ها و درآمدهای حال توسط رئیس کل سازمان تهیه و تنظیم و جهت تصویب به شورای سیاستگذاری ارسال می گردد .
ماده15 - منابع درآمد سازمان عبارت است از :
1 - کلیه درآمدهای مرکز توسعه صادرات ایران قبل از ادغام در مراکز تهیه و توزیع کالا .
2 - کلیه درآمدهای مراکز تهیه و توزیع کالا قبل از ادغام مرکز توسعه صادرات ایران در مراکز تهیه و توزیع کالا .
3 - درآمدهای ناشی از ارایه خدمات و حق عضویت واحدهای تجاری و تولیدی در سازمان ، قبول هدایا و سایر درآمدها در چارچوب قوانین و مقررات .
4 - اعتبارات و کمکهای سالانه در بودجه کل کشور .
ماده16 - دارندگان حق امضاء چکها و اسناد تعهدآور مالی عبارتند از رئیس کل و معاون ذیربط سازمان و یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب رئیس کل که چکها و اسناد مزبور با امضاء دونفر از افراد فوق الذکر معتبر خواهدبود .
فصل پنجم - مقررات مختلف
ماده17 - آئین نامه استخدامی سازمان توسط رئیس کل تهیه و با پیشنهاد وزیر بازرگانی به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید و هرگونه اصلاحات بعدی آن نیز به ترتیب فوق خواهدبود .
ماده18 - کلیات تشکیلات سازمان و تغییرات بعدی توسط سازمان توسعه تجارت ایران تهیه و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهدرسید .
ماده19 - به منظور تعامل سازمان با اقتصاد و تجارت جهانی ، رئیس کل سازمان می تواند با تایید وزیر بازرگانی و با رعایت اصل (17) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین زمان کار کارکنان در ایام هفته و انطباق آن با شرایط جهانی اقدام نماید .
ماده20 - تغییرات اصلاحات در این اساسنامه بنا به پیشنهاد رئیس کل سازمان و تایید وزیر بازرگانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید .
این اساسنامه به موجب نامه شماره 8344/30/83 مورخ 5/6/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17345
تاریخ تصویب :
1383/04/21
تاریخ ابلاغ :
1383/06/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :