×

اصلاح تبصره (3) ماده (6) آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور

اصلاح تبصره (3) ماده (6) آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور

اصلاح-تبصره-(3)-ماده-(6)-آئین-نامه-ارزیابی-عملکرد-دستگاههای-اجرائی-کشور

وکیل


شماره33314/ت28750ه 21/6/1383
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پیشنهاد شماره11/1/20887 مورخ4/3/1382 وزارت کشور و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
تبصره (3) ماده (6) آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 44642/ت27701 مورخ 28/10/1381 به شرح زیر اصلاح می شود :
تبصره 3 - سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانها اجرای ارزیابی عملکرد و تهیه گزارش برای ستاد برنامه ریزی تحول اداری استانها در سطح واحدهای مستقر در استان را برعهده دارند .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17347

تاریخ تصویب : 1383/06/15

تاریخ ابلاغ : 1383/06/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.