×

تصویبنامه راجع به حذف عبارت ( و مراکز فرهنگی ) از تبصره ( 1 ) بند ( 4 ) آئین نامه اجرائی جزء ( 2 ) بند ( الف ) تبصره ( 6 )قانون بودجه سال 1383کل کشور

تصویبنامه راجع به حذف عبارت ( و مراکز فرهنگی ) از تبصره ( 1 ) بند ( 4 ) آئین نامه اجرائی جزء ( 2 ) بند ( الف ) تبصره ( 6 )قانون بودجه سال 1383کل کشور

تصویبنامه-راجع-به-حذف-عبارت-(-و-مراکز-فرهنگی-)-از-تبصره-(-1-)-بند-(-4-)-آئین-نامه-اجرائی-جزء-(-2-)-بند-(-الف-)-تبصره-(-6-)قانون-بودجه-سال-1383کل-کشور

وکیل


شماره 33315/ت31292ه 21/6/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/6/1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 35509/6997ه - /ب مورخ 10/5/1383 تصویب نمود :
از تاریخ اعلام ایراد عبارت ( و مراکز فرهنگی ) از تبصره ( 1 ) بند ( 4 ) آئین نامه اجرائی جزء (2) بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1383 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 11153/ت30650ه مورخ 9/3/1383 حذف می گردد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 17347

تاریخ تصویب : 1383/06/15

تاریخ ابلاغ : 1383/06/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.