جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 18774/ت30798ه 21/6/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 8942/1 مورخ 5/3/1383 وزارت تعاون و به استناد ماده ( 147 ) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - تصویب نمود :
1 - کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم ، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود .
2 - تصویبنامه شماره 63747/ت30166ه مورخ 5/12/1382 لغو می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17347
تاریخ تصویب :
1383/06/08
تاریخ ابلاغ :
1383/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :