جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره27602/ت31138ه 21/6/1383
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ15/6/1383 بنابه پیشنهاد شماره66029 مورخ3/5/1383 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود :
1 - برگزاری چهارمین گردهمایی منطقه ای سازمان آسیایی - اقیانوسیه ای پیشگیری از سرطان توسط مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد علوم پزشکی" href="/tags/31044/دانشگاه-علوم-پزشکی/" class="link">دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است .
2 - مرکز یاد شده می تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید .
3 - هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می شود .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17347
تاریخ تصویب :
1383/06/15
تاریخ ابلاغ :
1383/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :