جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره30768/ت29971ه 21/6/1383
وزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ25/5/1383 بنابه پیشنهاد شماره011/17743 مورخ11/10/1382 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود :
ماده ( 27 ) اساسنامه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ، موضوع تصویبنامه شماره 19676/ت26901ه مورخ 31/4/1382 به شرح زیر اصلاح می شود :
ماده 27 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شمسی شروع و به پایان اسفندماه همان سال ختم می شود و صورتهای مالی شرکت با رعایت اصول و ضوابط حسابداری ، باید همه ساله تا پایان خردادماه سال بعد تهیه و به بازرس تسلیم شود .
تبصره - اولین سال مالی شرکت از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود . این اصلاحیه به موجب نامه شماره 8345/30/83 مورخ 5/6/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17347
تاریخ تصویب :
1383/05/25
تاریخ ابلاغ :
1383/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :