جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره 34644/300 15/6/1383
برادر گرامی جناب آقای مهندس کلانتری
استاندار محترم استان یزد
در اجرای بند ( 5 ) ماده ( 4 ) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ( 42 ) آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور ، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران ، به استحضار می رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/4/1383؛ طرح جامع شهر بافق را که در اجرای بند ( 2 ) از ماده ( 3 ) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 4/11/1382 در شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود :
1 - دبیرخانه شورای عالی نسبت به تقلیل حوزه استحفاظی اقدام نماید .
2 - در کاربریهای باغی ، مغایرتها کنترل و رعایت شود و کاربری با عنوان ذخیره حذف شود . حقوق مکتسبه در کاربری هایی که پروانه ساخت دریافت نموده اند مورد بررسی قرار گیرد .
3 - جمع بندی نهایی دبیرخانه شورای عالی ، رسما بعنوان نظر شورایعالی ابلاغ شود .
ضروری می داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای شهرسازی و معماری آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر ، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آن و مالا آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر بافق بیش از پیش فراهم گردد .
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح ( 1391 ) معادل 35876 نفر در محدوده ای به وسعت 1327 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر ( با تراکم ناخالص پیشنهادی 27 نفر در هکتار و تراکم مسکونی خالص پیشنهادی 134 نفر در هکتار ) تهیه شده است .
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود .
اسناد و مدارک طرح متعاقبا جهت اجراء ابلاغ خواهد شد .
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - پیروز حناچی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17355
تاریخ تصویب :
1383/04/22
تاریخ ابلاغ :
1383/07/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :