جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 35226/300 17/6/1383
برادر گرامی جناب آقای امینی
استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان
در اجرای بند ( 5 ) ماده ( 4 ) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ( 42 ) آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور ، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران ، به استحضار می رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 19/5/1383؛ طرح توسعه و عمران ( جامع ) ناحیه ای چابهار - نیک شهر ( شامل شهرستانهای چابهار و نیک شهر ) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای ( الف ) تا ( ه - ) از قسمت ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویبنامه شماره 70971/ت407 - و مورخ 5/11/1373 هیات وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره ( 3 ) ماده ( 4 ) آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 19/2/1383 در شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرارداد و ضمن تصویب مقرر نمود :
طرح منطقه شهری کنارک و چابهار از سوی دبیرخانه شورای عالی مورد ارزیابی قرار گیرد تا میزان تحقق برنامه های آن مشخص شود و گزارش آن به شورا ارائه گردد .
لازم می داند از مشارکت ارزشمند شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور ، در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد .
این طرح براساس جمعیت پیش بینی شده برای ناحیه چابهار - کنارک در سال افق طرح ( 1400 ) معادل 654895 نفر ( 50درصد شهری و 50 درصد روستایی ) ، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می باشد :
سند شماره 1 - نقشه منطقه بندی و نقشه کاربری اراضی .
سند شماره 2 - ضوابط نحوه استفاده از اراضی .
سند شماره 3 - سطح بندی خدماتی و مراکز جمعیتی .
سند شماره - تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات .
در اجرای ماده 2 آئین نامه مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران ، اسناد و مدارک طرح متعاقبا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد .
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - پیروز حناچی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17355
تاریخ تصویب :
1383/05/19
تاریخ ابلاغ :
1383/07/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :