جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره22415/ت30722ک 30/6/1383
وزارت کشور
وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت درجلسه مورخ 1/6/1383بنا به پیشنهاد شماره16112/42/4/1مورخ 26/2/1383 وزارت کشور و به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب1362 - با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت26118 ه مورخ 22/12/1380 تصویب نمودند :
الف - روستای کوراییم مرکز بخش کوراییم از توابع شهرستان نیر به شهر تبدیل و به عنوان شهر کوراییم شناخته شود .
محدوده این شهر براساس تبصره ( 1 ) ماده( 4 ) قانون مذکور تعیین خواهدشد .
ب - روستاها و مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000 :1 پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید می گردد از دهستان صلوات در تابعیت بخش مرادلو شهرستان مشگین شهر منتزع و به دهستان انگوت غربی تابع بخش انگوت شهرستان گرمی الحاق گردند :
1 - دبستان کردکندی 2 - دلیک داش 3 - دومولا 4 - زاویه سنگ 5 - سیدجوادلو 6 - شیخ رضی 7 - قارقشلاق 8 - قشلاق زاویه 9 - قلیچ خانلو 10 - کردکندی 11 - کلانتر 12 - گلین بلاغی 13 - لاچین دره سی 14 - هیبت سفلی 15 - هیبت علیا .
ج - روستای گاودول مطابق نقشه 250000 :1 پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید می گردد از دهستان سن - جبد غربی بخش مرکزی شهرستان کوثر منتزع و به دهستان خانندبیل شرقی بخش مرکزی شهرستان خلخال الحاق گردد .
د - مرکز دهستان ایران آباد از روستای ایران آباد به روستای محمودآباد طالقانی انتقال یابد .
ه - نام دهستان ایران آباد تابع بخش تازه کند شهرستان پارس آباد به نام دهستان محمودآباد تغییر یابد .
و - روستای ایران آباد مطابق نقشه 250000 :1 پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید می گردد از دهستان محمودآباد بخش تازه کند شهرستان پارس آباد منتزع و به دهستان ساوالان بخش مرکزی همین شهرستان الحاق گردد .
این تصویبنامه در تاریخ 25/6/1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17355
تاریخ تصویب :
1383/06/01
تاریخ ابلاغ :
1383/07/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :