جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


شماره25280/ت30830ه 4/7/1383
سازمان حفاظت محیط زیست - وزارت صنایع و معادن - وزارت کشور
هیئت وزیران درجلسه مورخ1/6/1383بنابه پیشنهاد شماره61/6/1/44011 مورخ 12/5/1383 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1 - سن فرسودگی خودروها به شرح جدول زیر تعیین می شود :
موتورسیکلت 10 سال

سواری و خودروکار بیش از چهار سیلندر و یا دو دیفرانسیل 25
جدول 2 - خودروهایی که نتوانند برچسب معاینه فنی اخذکنند ، بدون توجه به سن ، فرسوده محسوب می شوند .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17357
تاریخ تصویب :
1383/06/01
تاریخ ابلاغ :
1383/07/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :