جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره33108/ت31423ه 4/7/1383
وزارت راه و ترابری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/6/1383 بنابه پیشنهاد شماره12324/11 مورخ 18/6/1383 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود :
( شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راهها ) در زمره شرکتهای زیرمجموعه ( شرکت مادر تخصصی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ) قرار می گیرد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17357
تاریخ تصویب :
1383/06/29
تاریخ ابلاغ :
1383/07/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :