جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره35969/ت31205ه 4/7/1383
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پیشنهاد شماره 44779/42/4/1 مورخ 13/5/1383 وزارت کشور وبه استناد ماده( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب1362 - تصویب نمود :
شهرستان قائنات شامل شهر قائن ، بخش مرکزی ، بخش نیمبلوک ، بخش زیره کوه ، بخش سده و بخش زهان از استان خراسان رضوی منتزع و به استان خراسان جنوبی الحاق می گردد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17357
تاریخ تصویب :
1383/06/29
تاریخ ابلاغ :
1383/07/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :