جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره4006/دش 12/7/1383
ممنوعیت فعالیت دفاتر نمایندگی‎های دانشگاههای خارجی فاقد مجوز
( مصوب جلسه 545 مورخ 17/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 545 مورخ 17/6/1383 ممنوعیت فعالیت دفاتر نمایندگی‎های دانشگاههای خارجی فاقد مجوز را به شرح زیر تصویب کرد :
فعالیت دفاتر نمایندگی‎های دانشگاههای خارجی در ایران بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‎های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی غیرقانونی و ممنوع است .
قوه قضاییه می‎تواند با درخواست و شکایت وزارتخانه‎های مزبور ، این موارد را پیگیری نموده و با متخلفان طبق ضوابط قانونی برخورد نماید .
رئیس‎جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17367
تاریخ تصویب :
1383/06/17
تاریخ ابلاغ :
1383/07/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :