جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره4007/دش 12/7/1383
امکان ادامه تحصیل دانشجویان دختر مسلمان محجبة دانشگاههای فرانسه ، آلمان و ترکیه در دانشگاههای ایران
( مصوب جلسه 545 مورخ 17/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 545 مورخ 17/6/1383 امکان ادامه تحصیل دانشجویان دختر مسلمان محجبة دانشگاههای فرانسه ، آلمان و ترکیه در دانشگاههای ایران را به شرح زیر تصویب کرد :
دانشجویان دختر مسلمان محجبة دانشگاههای فرانسه ، آلمان و ترکیه در صورت تمایل می‎توانند در همان رشته و در چارچوب ضوابط مربوط و مازاد بر سهمیه موجود در دانشگاههای ایران به تحصیل خود ادامه دهند .
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی موظفند تمهیدات لازم را در این خصوص فراهم نمایند .
همچنین به سازمان کنفرانس اسلامی و سایر مجامع علمی و فرهنگی جهان اسلام پیشنهاد می‎شود برای تاسیس دانشگاه در کشورهایی که دختران مسلمان از داشتن حجاب منع شده‎اند اقدامات بایسته را به عمل آورند .
رئیس‎جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17367
تاریخ تصویب :
1383/06/17
تاریخ ابلاغ :
1383/07/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :