جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 48953/ت31056ه - 8/9/1383
وزارت بازرگانی - سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور
نظر به اینکه در ماده (5) اساسنامه تجارت ایران" href="/tags/63080/سازمان-توسعه-تجارت-ایران/" class="link">سازمان توسعه تجارت ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 30765/ت31056ه - مورخ 18/6/1383 که براساس طرح تصویبنامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ گردیده است ، بند (40) تکرار شده و در تبصره ماده یاد شده عبارت ( علاوه بر وظایف مندرج در ماده (5)) به اشتباه ( علاوه بر وظایف مندرج در ماده (6)) تحریر شده است ، مراتب جهت اصلاح اعلام می‎گردد .
دبیر هیأت دولت - عبداله رمضان‎زاده
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17412
تاریخ تصویب :
1383/09/08
تاریخ ابلاغ :
1383/09/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :