جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 46855/ت31774ه - 8/9/1383
وزارت امور خارجه - وزارت بازرگانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 161/1 - 900 مورخ 20/8/1383 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی بین ایران و ساحل عاج به مسئولیت وزارت بازرگانی تشکیل گردد .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17412
تاریخ تصویب :
1383/09/04
تاریخ ابلاغ :
1383/09/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :