جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره دادنامه :338 تاریخ : 19/7/1383 کلاسه پرونده :82/9و82/8
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به حکم صریح ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور ( غیر از شهرداری پایتخت ) از اول شهریور ماه 1358 شمسی کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور که مشمول آئین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 29/10/1354 بوده‎اند مشمول قانون استخدامی کشوری قرار گرفته‎اند و مطابق مادتین یک و 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور 1370 کلیه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از جمله کارمندان رسمی شهرداریهای سراسر کشور از حیث کیفیت تعیین حقوق و فوق‎العاده‎ها و مزایا مشمول قانون اخیرالذکر شناخته شده‎اند . بنا بمراتب مذکور و اینکه کارمندان رسمی شهرداریهای فوق‎الذکر طبق مصرحات قوانین مختلف مشمول مقررات قوانین فوق‎الاشعار و مقررات عمومی استخدام کشوری و ذیحق به استفاده از حقوق و مزایا و فوق‎العاده‎های مقرر در قوانین مذکور ازجمله استفاده از مرخصی مذکور در ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367می‎باشند, بنابراین اطلاق مفاد بخشنامه شماره18639 - 911 مورخ11/3/1381مدیرکل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که متضمن نفی حق استفاده از مرخصی مزبور نسبت به‎مستخدمین شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری است مخالف عموم و اطلاق حکم مقرر در مادتین یک و 2 قانون اخیرالذکر تشخیص داده می‎شود و بخشنامه فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

شماره ه - /82/9و8 4/8/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : 1 - آقای ناصرآباد 2 - آقای غلامعلی سامانی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 18639 - 911 مورخ 11/3/1381 مدیر کل امور عمران شهری و روستائی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور .
مقدمه : شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند, مطابق ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367, علاوه بر مرخصی استحقاقی, یک ماه مرخصی با حقوق و مزایا به کارکنان که خدمت آنان در مناطق محروم می‎باشد اعطاء می‎گردد . ولی متأسفانه مدیرکل امور عمرانی شهری و روستائی طی نامه شماره 18639 - 911 مورخ 11/3/81 اعلام نموده که کارکنان شهرداریها مشمول نمی‎شوند و مرخصی نقاط محروم پرداخت نمی‏گردد . همانطوری که مستحضرید کارکنان رسمی و ثابت شهرداریها براساس نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حقوق و مزایا دریافت می‎نمایند و هرگونه افزایش در حقوق کارکنان دولت پدید آید مشمول کارکنان شهرداریها می‎شود .بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره18639 - 911مورخ 11/3/1381را دارد .
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13985/1602 مورخ 24/2/1382 اعلام داشته‎اند ، دولت صرفاً پرداخت فوق‎العاده جذب نقاط محروم را به مستخدمین شهرداریها حسب ماده 25 اصلاحی آئین نامه استخدامی شهرداری تهران به شماره 17570/ت157 مورخ 2/3/1368 تجویز نموده است و درمورد تسری مرخصی موضوع ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1367 در مصوبه دولت حکمی پیش‎بینی نشده است . لذا اعطای مرخصی استحقاقی موضوع ماده 2 قانون یادشده به مستخدمین شهرداریها مجوزی ندارد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید :
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
338
تاریخ تصویب :
1383/07/19
تاریخ ابلاغ :
1383/08/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :