جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره43244/ت29783 ه - 6/8/1383
سازمان تربیت بدنی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 52439/1 مورخ 3/9/1382 سازمان تربیت بدنی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :
1 - متن ذیل به عنوان جزء ( ه - ) به بند ( 1 ) تصویبنامه شماره 1616/ت25522ه - مورخ 24/1/1382 اضافه می‏شود :
ه - صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور میتواند با رعایت قوانین و مقررات ،کمکهای مردمی برای امر ورزش را در چارچوب طرح ورزشیاری که توسط صندوق تهیه و به تأیید رئیس سازمان تربیت بدنی میرسد ، جمعآوری و با نظارت سازمان مزبور در جهت اهداف اهداکنندگان هزینه کند . صندوق مجاز است از محل منابع در اختیار خود مزایا یا جوایزی را در اختیار اهداکنندگان کمکها قرار دهد .
2 - سازمان تربیت بدنی موظف است برای اصلاح اساسنامه صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور جهت تحقق بند ( 1 )این تصویبنامه اقدام نماید .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17387
تاریخ تصویب :
1383/08/03
تاریخ ابلاغ :
1383/08/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :