جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


 شماره: 20212/ت29859 ه-                                     4/8/1383
وزارت کشور
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 19403/11 مورخ 18/9/1382 وزارت راه و ترابری و به استناد بند (2) اصلاحی ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، موضوع ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380-تصویب نمود:
       ردیف های (147)، (148) و (149) جدول مربوط به تخلفات رانندگی در شهرها و جاده های کل کشور و میزان مجازاتهای آن، موضوع تصویبنامه شماره 45728/ت27283ه- مورخ 7/8/1382 به شرح جدول زیر اصلاح می گردد:
جدول معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
ردیف 147 عدم استفاده از بارنامه و یا صورت وضعیت با وجود پایانه یا شرکت حمل و نقل بار یا مسافر در مبدا حرکت توسط وسایل نقلیه عمومی در جاده ها میزان جریمه 000/200 ریال
ردیف 148 مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده میزان جریمه 000/200 ریال
ردیف 149 استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت 000/200 ریال
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17383
تاریخ تصویب :
1383/07/29
تاریخ ابلاغ :
1383/08/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :