جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره: 72825/225                                              27/7/1383
حضرت حجت‎الاسلام‎والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح به کارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که یک فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 8/6/1383 تصویب گردید و درجلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ 7/7/1383 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یکصدوبیست‎وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‎پیوست ارسال می‎گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره: 42860                                                5/8/1383
وزارت آموزش و پرورش
       قانون به کارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ هفتم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/7/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 72825/225 مورخ 27/7/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به‎پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رئیس جمهور- سیدمحمد خاتمی
قانون به کارگیری معلمین حق‎التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی  ایران
       ماده واحده - دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون و در اجرای بند (3) ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و بند (خ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب 24/12/1382 نسبت به استخدام معلمان حق‎التدریس اعم از آموزشی و پرورشی به تعداد چهل هزار نفر به شرح زیر اقدام نماید:
       الف‎- معلمان حق‎التدریس دارای حداقل چهار سال سابقه و حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته (یا معادل آن) و با رعایت شرایط عمومی استخدامی بدون آزمون.
       ب‎- بقیه سقف چهل هزار نفر از بین معلمان حق‎التدریس با حداقل سه سال سابقه و حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته (یا معادل آن) به شرط قبولی در آزمون تخصصی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‎شود.
       تبصره1- قبول شدگان در آزمون ادواری با حداقل سه سال سابقه و حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته از آزمون تخصصی معاف می‎باشند.
       تبصره2- کلیه پذیرفته شدگان بدون آزمون ملزم به گذراندن دوره تخصصی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‎شود، می‎باشند.
       تبصره3- از تاریخ تصویب این قانون به کارگیری معلمان جدید حق‎التدریس براساس آئین‎نامه اجرائی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
       تبصره4- از هریک از کمیسیونهای اجتماعی، آموزش و تحقیقات و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یک نفر برحسن اجرای این قانون نظارت خواهد داشت.
       تبصره5- یکهزار نفر از مربیان کودک و یکهزار نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند (الف) این قانون به استخدام آموزش و پرورش درمی‎آیند.
       تبصره6- این قانون از تاریخ تصویب لازم‎الاجراء خواهد بود.
       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ هفتم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/7/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17383
تاریخ تصویب :
1383/06/08
تاریخ ابلاغ :
1383/08/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :