جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره: 4379/دش                                                  3/8/1383
(مصوب جلسه 547 مورخ 14/7/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
       شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 547 مورخ 14/7/1383 تصویب کرد که مصوبه جلسه 348 مورخ 15/1/1374 درباره ریاست فرهنگستان‎ها ملغی اعلام و سمت ریاست فرهنگستان‎ها به‎عنوان سمت «آموزشی -پژوهشی» محسوب می‎شود.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17383
تاریخ تصویب :
1383/07/14
تاریخ ابلاغ :
1383/08/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :