جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره: 4378/دش                                                  3/8/1383
(مصوب جلسه 547 مورخ 14/7/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
       شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 547 مورخ 14/7/1383 به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (نامه شماره 8964-مورخ 4/6/1383) و با توجه به تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اصلاح آیین‎نامه تشکیل شورای ارزشیابی هنرمندان هنرهای سنتی (مصوب جلسه 477 مورخ 21/1/1380) را به‎شرح زیر تصویب کرد:
1       -عنوان «سازمان میراث فرهنگی» به «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» تغییر یابد.
2       -تبصره ذیل به ماده 2 الحاق شود:
       تبصره: رئیس شورای ارزشیابی می‎تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به‎رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری واگذار نماید.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17383
تاریخ تصویب :
1383/07/14
تاریخ ابلاغ :
1383/08/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :