جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 47843/ت30589ه-                                   26/8/1383
 وزارت صنایع و معادن -   وزارت کشور -   وزارت نفت -   وزارت امور اقتصادی و دارایی -  وزارت راه و ترابری - وزارت بازرگانی - سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور -   سازمان حفاظت محیط زیست
     هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 101357 مورخ 8/2/1383 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصدوسی‎وهشتم قانون‎اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
     تصویبنامه شماره 28580/ ت28985ک مورخ 26/6/1382 به شرح زیر اصلاح می‎شود:
     واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو در صورت ارایه گواهی نامه صادر شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو ( به ‎جز موتورسیکلت ) به شکلی که غیرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل‎ونقل و رانندگی باشد، می‎توانند از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودروهای وارداتی یا سرجمع سود بازرگانی قطعات منفصله وارداتی سی - کی - دی به‎میزان پانزده میلیون (000/000/15) ریال بابت خروج هر دستگاه خودرو پلاک‎سفید و مبلغ سی‎میلیون (000/000/30) ریال بابت خروج هر دستگاه خودرو دارای پلاک قرمز استفاده نمایند، مشروط براینکه خودرویی که از رده خارج می‎شود، بیش از (40) سال از زمان ساخت آن نگذشته باشد.
     تبصره - تولیدکنندگان داخلی خودرو، در سال 1383 تا سقف بیست هزار (000/20) دستگاه خودرو از تسهیلات یاد شده برخوردار می‎گردند. سهم هریک از شرکت‎های خودروساز توسط وزیر صنایع و معادن تعیین می‎شود.
      معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17404
تاریخ تصویب :
1383/07/26
تاریخ ابلاغ :
1383/09/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :