جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 48743/ت31716ه-                                         1/9/1383
وزارت جهاد کشاورزی - وزارت بازرگانی - سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور
     هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/8/1383 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای‎اسلامی، موضوع نامه شماره 35503/6999ه- /ب مورخ 10/5/1383 تصویب نمود:
     در تبصره (2) ماده (2) آیین‎نامه اجرایی ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویبنامه شماره 5165/ت30497ه- مورخ 9/2/1383 بعد از عبارت « سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور موظف است» عبارت « با رعایت بند « الف» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 و ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351» اضافه می‎شود.
معاون اول رئیس‎جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17404
تاریخ تصویب :
1383/08/27
تاریخ ابلاغ :
1383/09/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :