جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره 48097/ت31695ه-                                       27/8/1383
وزارت اموراقتصادی  و دارایی -   وزارت آموزش و پرورش -   وزارت کار و امور اجتماعی  وزارت رفاه و تأمین اجتماعی - سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور
     هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/8/1383 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و به استناد اصل یکصدوسی‎وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
     در تصویبنامه شماره 11750/ت30810ه- مورخ 7/4/1383 موضوع تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهور برای تصمیم‎گیری در مورد نحوه اجرای بند « ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس کارگروه تعیین می‎شود.
      معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17404
تاریخ تصویب :
1383/08/20
تاریخ ابلاغ :
1383/09/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :